Telefon : 0532 612 86 89

Phone: 0532 612 86 89

Email: info@adwordsuzmani.org

Example – Blog Timeline

Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Cerrahisi

Kalbe ulaşmak için geçilmesi gereken mesafe topu topu 3 cm’dir ve insanlık, bu mesafeyi geçebilmek için 25 asır harcamıştır! «Shermann 1996» Yaklaşık 50 yıllık bir başarılı geçmişe sahip olan modern Kalp Cerrahisi, giderek artan tecrübe ve teknolojik ilerlemelerle, vücudun en görünür yerinde; göğsün ortasında ve bacaklarda ortaya çıkan ameliyat izlerini yok edemese bile küçültme amacıyla […]

Konjenital Kalp Hastalıkları

Kalbin anatomo-morfolojisi Sağ Atrium (RA): Anatomik olarak sistemik venöz dönüşü alan odacıktır. Bunun aynı zamanda morfolojik olarak ta Sağ Atrium olması için bazı kriterlere sahip olması gerekir; 1-      Apandiks kısmı kısa, künt, geniş bir boğazla ana odacığa bağlanmalıdır 2-      Odacığın serbest duvarları içten bakıldığında ince kas dizeleriyle kaplanmalıdır (m. Pectinii). Atrial duvarın içinde endotelizasyon çok […]

Periferik Arter Hastalıkları

1-      Organik hastalıklar Takayasu arteritis Tromboangitis obliterans Küçük arterlerin akut trombosisi Arteriel mikroemboli İdiopatik arteriel lezyonlar. 2-Kollajen hastalıklarına eşlik eden arter hastalıkları PAN SLE Skleroderma Behçet hastalığı 3-Vazospastik hastalıklar Raynaud fenomeni Acrocyanosis Livedoreticularis Frostbite 4-Organik+Vazospastik arter hastalıkları Oklüziv hastalık+Raynaud Posttravmatik mesleki hastalığa bağlı Raynaud Posttravmatik mesleki hastalığa bağlı oklüziv hastalıklar 5-Hematolojik hastalıklar Polycytemia Vera Cryoglobülinemi […]

Koroner Kalp Hastalığı Nedir?

Normal kalpte 2 koroner atardamar sistemi bulunur, bunlar Sağ ve Sol karıncık ve kulakçıkların hepsinin kan dolaşımından sorumludurlar: Sağ Koroner Arteriel sistem (Right Coronary Artery: RCA) Sol Koroner Arteriel sistem. (Left Main Coronary Artery = LMCA) Sol Koroner arteryel sistem, kendi içinde ikiye bölünür ve bir kısmı arkaya yönlenirken Circumflex Arter (Cx) adını alır, bir […]

Venöz Hastalıklar Varis

VENÖZ YETMEZLİK ve VARİS Yerçekimi nedeniyle toplardamarlardaki (venler ya da venalar) patolojiler, esas olarak vücudun alt kısmında, yani bacaklarda kendisini gösterir. Kollarda da oluşabilen venöz tıkanma ve yetmezlikler, insanoğlunun doğal iki bacak üzerinde duruşu nedeniyle bacaklardaki kadar ciddi problemlerle seyretmez. Bacaklardaki ven sisteminde gelişen “tıkanıklık ya da yetmezlikler” başlıca 3 ana şikâyet yaratırlar. 1-      Bacaklarda […]

Kalp Kapaklarının Cerrahisi

Aort Kapak Hastalıkları MORFOLOJİ Aort kapak 3 adet Semiluner kapakçıktan (leaflet-cusp-cuspis) oluşmaktadır Sağ koroner cusp (RCC) Sol koroner cusp (LCC) Non koroner cusp (NCC) • Bunların üst kısmında Valsalva sinusleri koroner arterlerin çıktığı birer “cep” şeklinde çıkan aorta ile devamlılığı sağlamaktadır. Valsalva sinusleri leaflet komisurleri ile bölünmeye uğrarlar. Valsalva sinüslerinin bitiminde tüp şeklinde çıkan aorta […]

Mitral Kapak Hastalıkları

Mitral Kapağın Yapısı Mitral kapak Sol kulakçık ile Sol Karıncık arasında yer alan, kulakçıktan karıncığa doğru tek yönlü olarak kanın geçişine imkân tanıyan, Sol Karıncık içinde bağlantıları olan ve Karıncık kasıldığında aktif olarak kasılmaya katılan “yaşayan” bir kapaktır. Mitral kapak Sol Karıncık içinde iki büyük grup kas demetine (Papiler adaleler) ince ipliksi bağlantılarla (Korda Tendinea) […]

Çalışan Kalpte Koroner Bypass

Koroner bypass ameliyatları bölümünde, dünyada yapılan ilk koroner bypass ameliyatının çalışan kalpte, LIMA adını verdiğimiz göğüs atardamarının, kalbin en önemli koroner arteri olan LAD’e ağızlaştırılarak yapıldığına değinmiştik. 1964 yılında S.S.C.B’ de Kolessov tarafından yapılan bu ameliyat, bundan bir yıl sonra A.B.D’de Favoloro tarafından bacaklardan alınan Safen veniyle (toplardamar) yapılmış ve geniş serilerle dünyaya duyurulmuştur. Bundan […]

Siz Sorun Biz Cevaplayalım

Soru sormak için tıklayın.

newspaper templates - theme rewards