Uzmanlık Eğitimi Döneminde Yerel Dergilerde Yayınlanan Diğer Makaleler

1- Zeybek, R., A. İrez, İ. İşkesen, T. Oğuş, E. Akıncı, A. Dedeoğlu, H. Sezer, Ş. Oktay ve C. Yakut, “Açık Kalp Cerrahisinde Perikardı Kapamanın Postoperatif Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması”. Ege Tıp Dergisi, 29, 990-992 (1990).

2- Zeybek, R., A. İrez, İ. İşkesen, H. Akkaya, T. Oğuş , H. Sezer ve C. Yakut, “Kardiyak Miksomalar,” Ege Tıp Dergisi, 29,1103-1105 (1990)

3- İpek, G., Ö. Işık, M. Balkanay, T. Oğuş, B. Dağlar, S. Akel, C. Yakut, “Aortic Cusp Extension with Autologous Pericardium,” Saudi Heart Journal, 6, 66-73 (1996).